Jul 4, 2014

#5 Ramadhan Reminder: Pembatal Puasa


1. Makan dan minum dengan sengaja
2. Muntah dengan sengaja
3. Mendapati haidh dan nifas
4. Bersetubu dengan sengaja
5. Keluar mani karena bercumbu

Konsekuensi dari melakukan Pembatal Puasa
Bagi yang batal puasanya karena makan dan minum, muntah dengan sengaja, mendapati haidh dan nifas dan keluar mani karena bercumbu maka kewajibannya ada menqqada puasa saja.

Tapi bagi yang batal puasa karena bersetubuh di siang bulan Ramadhan, maka selain wajib menqadha wajib juga menunaikan kafarah, kafarah artinya memerdekan satu orang budak,jika tidak didapati maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin.

dari belajar islam di rumaysho.com

No comments:

Post a Comment

feel free to comment :)